Wij verzoeken degenen die een wagen gaan bouwen zich aan te melden bij de feestcommissie via Facebook, Instagram of via dit contactformulier.

Contact formulier